AAGroup Auditing Consulting

Dịch vụ của AAGroup

Kiểm toán Báo cáo tài chính | Kiểm toán vốn đầu tư XDCB | Dịch vụ các thủ tục về Thuế.
Thẩm định giá | Dịch vụ kế toán | Tư vấn quản trị doanh nghiệp

ma

Kiểm toán BCTC

Nhằm đưa ra ý kiến nhận xét độc lập của Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán về tính trung thực và khách quan của các Báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán.

Kiểm toán XDCB

Xác định đầy đủ và chính xác tổng mức vốn đã đầu tư xây dựng công trình, là cơ sở xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ quản đầu tư trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Các dịch vụ về Thuế

Là quá trình tìm kiếm các giải pháp về thuế khác nhau để tối ưu hoá số thuế phải nộp, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Font icons

Sed nec nunc justo. In eget lacus ead. Cras ac nisi mauris, eu bibendum est. Sed lacinia, augue vitae cursus culis, ligula lacus ornare risus benaro sero.

plasma

Documentation

Sed nec nunc justo. In eget lacus ead. Cras ac nisi mauris, eu bibendum est. Sed lacinia, augue vitae cursus culis, ligula lacus ornare risus benaro sero.

plasma

Fully Tested

Sed nec nunc justo. In eget lacus ead. Cras ac nisi mauris, eu bibendum est. Sed lacinia, augue vitae cursus culis, ligula lacus ornare risus benaro sero.

plasma

File Protection

Sed nec nunc justo. In eget lacus ead. Cras ac nisi mauris, eu bibendum est. Sed lacinia, augue vitae cursus culis, ligula lacus ornare risus benaro sero.

plasma

Twitter Bootstrap

Sed nec nunc justo. In eget lacus ead. Cras ac nisi mauris, eu bibendum est. Sed lacinia, augue vitae cursus culis, ligula lacus ornare risus benaro sero.

plasma

Retina Ready

Sed nec nunc justo. In eget lacus ead. Cras ac nisi mauris, eu bibendum est. Sed lacinia, augue vitae cursus culis, ligula lacus ornare risus benaro sero.

We have done So Far

Nullam ut consectetur dolor. Sed sit amet iaculis nisi. Mauris elementum non felis et blandit. Vestibulum iaculis quam nec diam.

Projects

Cup Of Coffee

Satisfied Customers

Franchises

Our Work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vulputate nisi nec laoreet bibendum. Etiam dictum massa sagittis fringilla tincidunt.

Không có bài đăng nào.
Không có bài đăng nào.
 

Our Team

Nullam ut consectetur dolor. Sed sit amet iaculis nisi.
Mauris elementum non felis et blandit. Vestibulum iaculis quam nec diam.

TRAN NGOC DUNG Chủ tịch/ Chairman Kiểm toán viên/ CPA Chứng chỉ hành nghề Thuế/ CPT

Dicant vocent nominavi ex namo, labor probatus neci, duo sonetaw vocent repre hendunt ei. Pondem reprimiue per gamen aderol duil.

TRAN THANH XUAN Tổng Giám đốc/ General Director Kiểm toán viên/ CPA Thẩm định viên/ Valuer Certificate

Dicant vocent nominavi ex namo, labor probatus neci, duo sonetaw vocent repre hendunt ei. Pondem reprimiue per gamen aderol duil.

NGUYEN NGOC DUNG Phó Tổng GĐ/ Deputy General Director Kiểm toán viên/ CPA Chứng chỉ hành nghề Thuế/ CPT

Dicant vocent nominavi ex namo, labor probatus neci, duo sonetaw vocent repre hendunt ei. Pondem reprimiue per gamen aderol duil.

Christian Subandi Project Manager

Dicant vocent nominavi ex namo, labor probatus neci, duo sonetaw vocent repre hendunt ei. Pondem reprimiue per gamen aderol duil.

Pricing

Nullam ut consectetur dolor. Sed sit amet iaculis nisi.Mauris elementum non felis et blandit. Vestibulum iaculis quam nec diam.

€ 15/mo

Tiny

Unlimited Email Addresses

50GB Disk Space

Unlimited MySQL Databases

Unlimited Domains

Free Billing Systems

€ 29/mo

Small

Unlimited Email Addresses

80GB Disk Space

Unlimited MySQL Databases

Unlimited Domains

Free Billing Systems

€ 69/mo

Medium

Unlimited Email Addresses

120GB Disk Space

Unlimited MySQL Databases

Unlimited Domains

Free Billing Systems

€ 99/mo

Pro

Unlimited Email Addresses

120GB Disk Space

Unlimited MySQL Databases

Unlimited Domains

Free Billing Systems

Contact Us

Nullam ut consectetur dolor. Sed sit amet iaculis nisi. Mauris elementum non felis et blandit. Vestibulum iaculis quam nec diam.

When ever faced any problem regarding us, feel free to contact US and let us know

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Copyright © AAGroup AUDITING CONSULTING Co., Ltd. | Designed By Tran Xuan - Published By Gooyaabi Templates | Powered By Blogger